Python Developer
for AI

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 5 tuần
Học phí: Liên hệ
Nền tảng lập trình: Không yêu cầu

Python Developer for AI

 

Hình thức học: Tập trung

Thời hạn: 5 tuần

Học phí: Liên hệ

Nền tảng lập trình: Không yêu cầu

Giới thiệu khóa học

Khóa học Python Developer for AI cung cấp cho người học những kiến thức đầy đủ về ngôn ngữ Python để chuẩn bị nền tảng tốt nhất cho việc tìm hiểu chuyên sâu về các phân ngành của AI như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xử lý hình ảnh, xử lý dữ liệu số, xử lý âm thanh. Ngoài các cấu trúc Python cần thiết, khóa học còn cung cấp nền tảng sử dụng các thư viện trong Python để giải các bài toán AI liên quan đến Đại số, Giải tích hay Xác suất thống kê.

Bên cạnh đó, người học còn được tiếp cận các bài toán AI trong doanh nghiệp như Data Retrieval (Truy vấn dữ liệu), Keyword Extraction (Phân tách từ khóa), Risk Detection (Xác định rủi ro), User-Item Recommendation (Hệ thống đề xuất), Outlier Detection (Xác định bất thường),…

Đối tượng khóa học

Những người yêu thích và muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực AI từ cơ bản đến chuyên sâu

Các chuyên viên khoa học dữ liệu muốn xây dựng lộ trình phù hợp để chuyển từ Data Analyst sang Data Scientist

Các chuyên viên khoa học dữ liệu muốn cập nhật và nâng cao kiến thức lập trình bằng ngôn ngữ Python

Nội dung khóa học

  • Cách thức nhập và xuất dữ liệu cơ bản trong Python
  • Cách thức viết hàm và lớp trong Python
  • Cách thức trực quan hóa dữ liệu trong Python
  • Cách thức xử lý lỗi và đóng gói Python
  • Cách thức giải quyết các bài toán AI trong Python
  • Cách thức áp dụng Toán học vào bài toán Khoa học dữ liệu trong Python

Lộ trình kiến thức

Kết quả sau khóa học

Nắm được cách thức lập trình hướng cấu trúc

Nắm được cách thức lập trình hướng đối tượng

Nắm được cách thức tối ưu hóa Máy học bằng Giải tích

Nắm được cách thức phân tích đặc trưng dữ liệu bằng Đại số

Nắm được cách thức phân tích bất thường & phân bố dữ liệu bằng Thống kê

Nắm được cách thức mô hình hóa dữ liệu bằng phương pháp trực quan hóa dữ liệu & đóng gói sản phẩm chương trình

Các chương trình đào tạo ngắn hạn khác

AI SPECIALIST
AI ENGINEER

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần

 

AI SPECIALIST
DATA SCIENTIST

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần

 

AI EXPERT
AI ENGINEER

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 9 tuần

 

    Đăng ký tư vấn