Data Analytics

for BI/BA

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 8 tuần
Học phí: Liên hệ

Data Analytics

for BI/BA

 

Hình thức học: Tập trung

Thời hạn: 8 tuần

Học phí: Liên hệ

Giới thiệu khóa học

Khóa học Data Analytics for BI/BA cung cấp cho người học những kiến thức đặc thù về AI thông qua phần mềm phân tích dữ liệu tốt nhất hiện nay là Power BI. Những kiến thức về quy trình khai thác và phân tích dữ liệu từ thu thập, chuẩn hóa, truy vấn, phân tích, xây dựng mô hình và ra quyết định sẽ được cung cấp thông qua các bài toán thực tế trong ngân hàng, y khoa, bán lẻ, vận tải,…

Bên cạnh đó, khóa học sẽ giúp các chuyên viên marketing, chuyên viên chiến lược, các nhà quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động tiếp thị, quảng cáo nói riêng và kinh doanh nói chung thông qua việc phân tích và hiểu dữ liệu kinh doanh để lập báo cáo và xây dựng dashboard có tính tương thích và hiệu quả cao để giải quyết các bài toán cốt lõi của doanh nghiệp.

Đối tượng khóa học

Những người yêu thích và mong muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực phân tích dữ liệu

Các chuyên viên khoa học dữ liệu muốn nâng cao kiến thức chuyên môn và cập nhật các bài toán thực tế

Các chuyên viên marketing và chuyên viên chiến lược, chuyên viên phân tích kinh doanh mong muốn ứng dụng AI

Nội dung khóa học

  • Tìm hiểu về quy trình làm BI/BA (Business Intelligence/Business Analytics) và phần mềm Power BI
  • Trực quan hóa dữ liệu theo các bài toán AI thực tế
  • Phân tích số liệu marketing trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bán lẻ, y tế, vận tải,…
  • Xây dựng dashboard và lập báo cáo kinh doanh
  • Chuyển đổi dữ liệu, khai thác dữ liệu và truy vấn thông tin phục vụ các hoạt động kinh doanh
  • Phân tích số liệu kinh doanh và phân tích rủi ro

Lộ trình kiến thức

Kết quả sau khóa học

Nắm được cách thức xử lý và khai thác dữ liệu hiệu quả bằng Power BI

Nắm được cách thức truy vấn dữ liệu hiệu quả bằng Power BI

Nắm được cách thức xây dựng các mô hình máy học bằng Power BI

Nắm được cách thức xây dựng báo cáo và dashboard một cách rõ ràng và hiệu quả bằng Power BI

Nắm được cách thức giải các bài toán thực tế trong nhiều lĩnh vực bằng Power BI

Các chương trình đào tạo ngắn hạn khác

AI SPECIALIST
AI ENGINEER

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần

 

AI EXPERT
AI ENGINEER

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 9 tuần

 

AI SPECIALIST
DATA SCIENTIST

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần

 

    Đăng ký tư vấn