AI Specialist

Data Scientist

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần
Học phí: Liên hệ

 

AI Specialist

Data Scientist

 

Hình thức học: Tập trung

Thời hạn: 12 tuần

Học phí: Liên hệ

Giới thiệu khóa học

Khóa học AI Specialist phân ngành Data Scientist cung cấp cho người học những kỹ năng toàn diện nhất của một Data Scientist bằng cách ứng dụng những kiến thức về Thị giác máy tính, Học sâu cùng các kỹ năng Khai thác dữ liệu, Ra quyết định, Phân tích ngôn ngữ tự nhiên, Phân tích âm thanh, Xử lý hình ảnh, Học tăng cường,… để giải các bài toán thiết yếu đối với doanh nghiệp như nhận diện vật thể, phân tích số liệu, phân tích hành vi khách hàng, tự động hóa, dự đoán giá cả, phân tích giỏ hàng trong thương mại điện tử, nhận diện bất thường hay mạo danh, chatbot, hệ thống khuyến cáo, phân tích CRM trong Marketing,…

Đối tượng khóa học

Những người yêu thích và muốn phát triển nghề nghiệp Data Scientist trong lĩnh vực AI

Các chuyên viên khoa học dữ liệu muốn phân tích chuỗi thời gian, ngôn ngữ tự nhiên,…

Các chuyên viên khoa học dữ liệu muốn cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên môn

Nội dung khóa học

  • Khai thác dữ liệu và học máy (Machine Learning)
  • Mạng Neuron nhân tạo và tối ưu hóa mạng Neuron
  • Xây dựng các mô hình dự đoán và phân loại bằng học máy
  • Xây dựng mô hình học chuyển tiếp (Transfer Learning)
  • Phân tích bài toán chăm sóc khách hàng (CRM)
  • Phân tích các bài toán đo lường độ hiệu quả trong Marketing
  • Phân tích ngôn ngữ bằng học sâu (Deep Learning) và xây dựng Chatbot
  • Phân tích chuỗi thời gian, hệ thống đề xuất, và học tăng cường bằng học sâu

Lộ trình kiến thức

Kết quả sau khóa học

Nắm được cách thức phân tích và dự đoán chuỗi thời gian giá cả, thị trường chứng khoán, cảm biến nhiệt độ độ ẩm

Nắm được cách thức phân tích rủi ro trong tài chính kế toán

Nắm được cách thức phân loại khách hàng theo sở thích, thói quen hoặc nghề nghiệp

Nắm được cách thức phân tích các chiến dịch marketing & quảng cáo hiệu quả

Nắm được cách thức phân tích phản hồi & đánh giá của khách hàng

Các chương trình đào tạo ngắn hạn khác

AI EXPERT
DATA SCIENTIST

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 9 tuần

 

AI SPECIALIST
AI ENGINEER

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần

 

AI EXPERT
AI ENGINEER

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 9 tuần

 

    Đăng ký tư vấn