AI Specialist

AI Engineer

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần
Học phí: Liên hệ

AI Specialist

AI Engineer

 

Hình thức học: Tập trung

Thời hạn: 12 tuần

Học phí: Liên hệ

Giới thiệu khóa học

Khóa học AI Specialist phân ngành AI Engineer cung cấp cho người học những kỹ năng toàn diện nhất của một AI Engineer bằng việc ứng dụng những kiến thức về Thị giác máy tính, Học sâu cùng các kỹ năng Khai thác dữ liệu, Ra quyết định, Phân tích ngôn ngữ tự nhiên, Phân tích âm thanh, Xử lý hình ảnh, Học tăng cường,… để giải các bài toán thiết yếu đối với doanh nghiệp như nhận diện vật thể, phân tích số liệu, phân tích hành vi khách hàng, tự động hóa, dự đoán giá cả, phân tích giỏ hàng, nhận diện mặt người, nhận diện giao thông, phân tích spam email, chatbot, hệ thống khuyến cáo, phân tích và chẩn đoán bệnh, tự động hóa robot và game,…

Đối tượng khóa học

Các chuyên viên khoa học dữ liệu muốn phân tích hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ tự nhiên,…

Các lập trình viên muốn tìm hiểu về AI và ứng dụng AI chuyên sâu

Những người yêu thích và muốn trở thành AI Specialist theo hướng AI Engineer

Nội dung khóa học

  • Khai thác dữ liệu và học máy (Machine Learning)
  • Mạng Neuron nhân tạo và tối ưu hóa mạng Neuron
  • Thị giác máy tính và trích xuất đặc trưng ảnh số
  • Phân tích chuỗi thời gian, hệ thống đề xuất, và học tăng cường bằng học sâu (Deep Learning)
  • Nhận diện và xác định vật thể trong ảnh số
  • Phân tích âm thanh bằng học sâu (Deep Learning)
  • Phân tích ngôn ngữ bằng học sâu (Deep Learning) và xây dựng Chatbot
  • Xây dựng mô hình học chuyển tiếp (Transfer Learning)

Lộ trình kiến thức

Kết quả sau khóa học

Nắm được cách thức xây dựng các hệ thống truy vấn thông tin qua Chatbot

Nắm được cách thức điều khiển tự động robot hoặc drone thông qua hình ảnh và âm thanh

Nắm được cách thức phân tích sản phẩm trên kệ và đánh giá chương trình trưng bày

Nắm được cách thức nhận dạng biển số xe, chứng minh nhân dân hoặc các hóa đơn thanh toán

Nắm được cách thức phát hiện âm thanh bất thường khi vận hành máy móc

Nắm được cách thức xác định lỗi sản phẩm trên các thiết bị bán dẫn hoặc vết nứt trên ống dẫn nước

Các chương trình đào tạo ngắn hạn khác

AI EXPERT
AI ENGINEER

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 9 tuần

 

AI SPECIALIST
DATA SCIENTIST

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần

 

AI EXPERT
DATA SCIENTIST

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 9 tuần

 

    Đăng ký tư vấn