AI for Everyone

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 1.5 tuần
Học phí: Liên hệ
Nền tảng lập trình: Không yêu cầu

AI for Everyone

 

Hình thức học: Tập trung

Thời hạn: 1.5 tuần

Học phí: Liên hệ

Nền tảng lập trình: Không yêu cầu

Giới thiệu khóa học

Khóa học AI for Everyone cung cấp cho người học cái nhìn toàn diện về AI như khái niệm về AI, các hình thức AI đang được xây dựng và phát triển, khuynh hướng áp dụng AI trong các hệ thống ứng dụng ở Việt Nam và thế giới.

Bên cạnh đó, người học sẽ được trải nghiệm các ứng dụng AI phổ biến hiện nay như Chatbot, Object Detection (Phát hiện đối tượng), Music Analysis (Phân tích âm nhạc), phân tích CRM khách hàng và các hệ thống Robotic Automation (Tự động hóa robot).

Đối tượng khóa học

Những người yêu thích và muốn tìm hiểu về AI bằng cách tiếp cận kiến thức tổng quan

Các nhà quản lý hoặc nhân viên tại các doanh nghiệp muốn tìm hiểu về lợi ích của AI

Nội dung khóa học

  • Những khái niệm tổng quan về Trí tuệ nhân tạo (AI), Thị giác máy tính, Khoa học dữ liệu và Học sâu trong AI
  • Những cách thức ứng dụng AI phổ biến trong mọi lĩnh vực và trong tất cả các ngành công nghiệp
  • Những xu hướng AI phổ biến nhất trong hiện tại và được dự đoán sẽ trở nên phổ biến trong tương lai
  • Những vai trò và lợi ích to lớn mà AI mang lại cho cuộc sống loài người và sự phát triển của xã hội, công nghệ

Lộ trình kiến thức

Kết quả sau khóa học

Hiểu được các khái niệm chính về AI

Hiểu được các ứng dụng AI phổ biến trong thực tế

Hiểu được tầm quan trọng, vai trò và lợi ích của AI

Nắm được cách thức tối ưu hóa chi phí cho các dự án AI

Nắm được cách thức áp dụng AI vào hoạt động phân tích kinh doanh

Phân biệt được các khái niệm Thị giác máy tính, Khoa học dữ liệu và Học sâu trong AI

Các chương trình đào tạo ngắn hạn khác

PYTHON DEVELOPER
FOR AI

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 5 tuần
Nền tảng lập trình: Không yêu cầu

AI SPECIALIST
AI ENGINEER

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần

 

AI SPECIALIST
DATA SCIENTIST

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần

 

    Đăng ký tư vấn