AI Expert

Data Scientist

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 9 tuần
Học phí: Liên hệ

AI Expert

Data Scientist

 

Hình thức học: Tập trung

Thời hạn: 9 tuần

Học phí: Liên hệ

Giới thiệu khóa học

Khóa học AI Expert phân ngành Data Scientist cung cấp cho người học những kỹ năng toàn diện nhất của một chuyên gia Data Scientist bằng cách trang bị cho họ những kiến thức chuyên sâu về tất cả lĩnh vực trong AI từ Thị giác máy tính, Xử lý số liệu, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Xử lý âm thanh và Xử lý tín hiệu. Bên cạnh đó, người học sẽ được tìm hiểu về các dự án AI trong doanh nghiệp từ những case-study và giải pháp cho các bài toán ứng dụng AI trong doanh nghiệp, từ đó xây dựng nên các mô hình Phân tích trên ngôn ngữ tiếng Việt, Phân tích âm thanh, chuỗi thời gian có nhiễu, xây dựng hệ ra quyết định trên các bài toán ngân hàng, tài chính, thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe, logistics, xử lý mất cân bằng dữ liệu, truy vấn và phân tích dữ liệu lớn, huấn luyện song song,…

Đối tượng khóa học

Những người đã học khóa AI Specialist phân ngành Data Scientist muốn giải các bài toán khó điển hình mang tính hệ thống trên các dữ liệu chuỗi thời gian, ngôn ngữ tự nhiên,…

Các chuyên viên AI muốn cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên môn để xây dựng hệ thống AI trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe, logistics,…

Những người mong muốn lựa chọn hướng đi chuyên sâu về Data Scientist trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo

Nội dung khóa học

  • Xây dựng quy trình khai thác hiệu quả trên các hệ thống AI
  • Xây dựng quy trình quản lý dữ liệu trên các hệ thống AI, xử lý dữ liệu nhiễu và giảm ảnh hưởng nhiễu
  • Xây dựng ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt
  • Phân tích và xây dựng hệ ra quyết định cho các bài toán ngân hàng và thương mại điện tử
  • Xây dựng hệ thống Q&A thông minh và Chatbot
  • Phân tích và xây dựng hệ ra quyết định cho các bài toán chăm sóc sức khỏe và logistics

Lộ trình kiến thức

Kết quả sau khóa học

Nắm được cách thức xây dựng các hệ thống phân tích Y khoa: phân tích tác dụng thuốc, phân tích y sinh, phân tích mức độ bệnh để khám và chữa bệnh

Nắm được cách thức xây dựng các hệ thống phân tích Banking: xác định bất thường giao dịch, phân tích Customer Lifetime Value

Nắm được cách thức xây dựng các hệ thống phân tích Marketing: phân tích CRM, Marketing Mix Models và các chiến dịch quảng cáo

Nắm được cách thức xây dựng các hệ thống phân tích Finance: phân tích rủi ro, phân tích giao dịch, Chatbot, xây dựng mô hình dự đoán tài chính

Nắm được cách thức xây dựng các hệ thống quản lý e-Commerce: Xác định phân loại khách hàng, phân tích phản hồi khách hàng, đề xuất sản phẩm tốt

Nắm được cách thức xây dựng các hệ thống quản lý Nhân sự: Phân tích hồ sơ ứng viên, đề xuất ứng viên phù hợp, đề xuất mức lương ứng viên

Các chương trình đào tạo ngắn hạn khác

AI SPECIALIST
AI ENGINEER

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần

 

AI EXPERT
AI ENGINEER

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 9 tuần

 

DATA ANALYTICS
FOR BI/BA

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 8 tuần
Nền tảng lập trình: Không yêu cầu

    Đăng ký tư vấn