AI Expert

AI Engineer

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 9 tuần
Học phí: Liên hệ

AI Expert

AI Engineer

 

Hình thức học: Tập trung

Thời hạn: 9 tuần

Học phí: Liên hệ

Giới thiệu khóa học

Khóa học AI Expert phân ngành AI Engineer cung cấp cho người học những kỹ năng toàn diện nhất của một chuyên gia AI bằng cách trang bị cho họ những kiến thức chuyên sâu về tất cả lĩnh vực trong AI từ Thị giác máy tính, Xử lý số liệu, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Xử lý âm thanh và Xử lý tín hiệu. Bên cạnh đó, người học sẽ được tìm hiểu về các dự án AI trong doanh nghiệp từ những case-study và giải pháp cho các bài toán ứng dụng AI trong doanh nghiệp, từ đó xây dựng nên các mô hình phân tích ngôn ngữ tiếng Việt, phân tích âm thanh, chuỗi thời gian có nhiễu, xử lý bệnh qua ảnh MRI y khoa, mạng tự tạo dữ liệu GANs, xử lý mất cân bằng dữ liệu, truy vấn và phân tích dữ liệu lớn, huấn luyện song song,…

Đối tượng khóa học

Những người đã học khóa AI Specialist muốn giải các bài toán khó điển hình mang tính hệ thống trên dữ liệu hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ tự nhiên,…

Các chuyên viên AI muốn cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên môn để xây dựng hệ thống AI hoàn chỉnh

Những người mong muốn theo đuổi hướng đi chuyên sâu về AI Engineer để trở thành chuyên gia AI

Nội dung khóa học

  • Khai thác dữ liệu và học máy (Machine Learning)
  • Mạng Neuron nhân tạo và tối ưu hóa mạng Neuron
  • Thị giác máy tính và trích xuất đặc trưng ảnh số
  • Phân tích chuỗi thời gian, hệ thống đề xuất, và học tăng cường bằng học sâu (Deep Learning)
  • Nhận diện và xác định vật thể trong ảnh số
  • Phân tích âm thanh bằng học sâu (Deep Learning)
  • Phân tích ngôn ngữ bằng học sâu (Deep Learning) và xây dựng Chatbot
  • Xây dựng mô hình học chuyển tiếp (Transfer Learning)

Lộ trình kiến thức

Kết quả sau khóa học

Nắm được cách thức xây dựng các hệ thống Smart Retail: Phân tích hàng trên kệ, đảm bảo chất lượng chương trình trưng bày, đề xuất sản phẩm trên kệ

Nắm được cách thức xây dựng các hệ thống Smart Home: Phân tích thói quen khách hàng, tự động điều kiển thiết bị, tối ưu hóa điện năng

Nắm được cách thức xây dựng các hệ thống Smart Farm: Phân tích sâu bệnh, tối ưu việc chăm sóc cây trồng, theo dõi tiến độ phát triển của cây

Xây dựng các hệ thống Smart City: Hệ thống xác định các thông tin: mặt người, hành động bất thường, người lạ và cảnh báo cháy, đánh nhau, kẹt xe

Nắm được cách thức xây dựng các hệ thống tương tác Robot: Nói chuyện với khách hàng, truy vấn các thông tin cần thiết, đề xuất dịch vụ cho khách hàng, tìm đường đi

Nắm được cách thức xây dựng các hệ thống Smart Logistics: Phân tích lỗi sản phẩm, tối ưu hóa vận chuyển và phân phối sản phẩm, đề xuất sắp xếp kho lưu trữ

Các chương trình đào tạo ngắn hạn khác

AI SPECIALIST
DATA SCIENTIST

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần

 

AI EXPERT
DATA SCIENTIST

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 9 tuần

 

DATA ANALYTICS
FOR BI/BA

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 8 tuần
Nền tảng lập trình: Không yêu cầu

    Đăng ký tư vấn