CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)

TIÊN PHONG VÀ CHUYÊN SÂU

TẠI VIỆT NAM

 

 

Giá trị cốt lõi của khóa học

01

Chương trình đào tạo nhiều cấp độ từ cơ bản đến chuyên sâu bao gồm các khóa học phù hợp với từng nhu cầu cụ thể

02

Cách thức đào tạo lấy người học làm trung tâm, giúp phát huy tối đa tiềm năng của từng cá nhân

03

Nội dung đào tạo có tính cập nhật cao với 70% thời lượng thực hành & các đồ án thực tế từ doanh nghiệp

Đặc điểm của khóa học

GIẢNG VIÊN
ĐẦU NGÀNH

CHUYÊN GIA AI
TỪ DOANH NGHIỆP

GIẢNG VIÊN ĐẦU NGÀNH

CHUYÊN GIA AI TỪ DOANH NGHIỆP

PHÒNG LAB
TIÊN TIẾN

TRANG THIẾT BỊ
HIỆN ĐẠI

PHÒNG LAB TIÊN TIẾN

TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI

HỌC CÙNG
CASE-STUDY

DẪN CHỨNG TỪ
DOANH NGHIỆP

HỌC CÙNG CASE-STUDY

DẪN CHỨNG TỪ DOANH NGHIỆP

ĐỒ ÁN THỰC TẾ
CÙNG CHUYÊN GIA

PHẢN HỒI &
ĐÁNH GIÁ

ĐỒ ÁN THỰC TẾ CÙNG CHUYÊN GIA

PHẢN HỒI & ĐÁNH GIÁ

Lộ trình đào tạo

Tìm hiểu về Lộ trình đào tạo chi tiết của các khóa học Trí tuệ nhân tạo (AI) đang triển khai tại VTC Academy

Khóa học

AI FOR EVERYONE

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 1.5 tuần
Nền tảng lập trình: Không yêu cầu

PYTHON DEVELOPER
FOR AI

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 5 tuần
Nền tảng lập trình: Không yêu cầu

AI SPECIALIST
AI ENGINEER

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần

 

AI SPECIALIST
DATA SCIENTIST

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần

 

AI EXPERT
AI ENGINEER

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 9 tuần

 

AI EXPERT
DATA SCIENTIST

 

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 9 tuần

 

DATA ANALYTICS
FOR BI/BA

Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 8 tuần
Nền tảng lập trình: Không yêu cầu

Hoạt động – Sự kiện

Học viên nói gì về các khóa học ngắn hạn của VTC Academy?

Slide “Mình thấy khóa học rất bổ ích, lúc chưa học mình từng nghĩ AI là một cái gì đó rất khủng khiếp. Nhưng sau khi học ở VTC Academy, mình hiểu rõ hơn và không còn sợ AI, đồng thời biết cách vận dụng vào công việc lập trình của bản thân.” “Sau mỗi buổi học, mình lại được tiếp cận với những bài toán mới có tính thực tiễn cao. Trong công việc, mình cũng áp dụng được khá nhiều thuật toán và tận dụng được nhiều ý tưởng AI vào giải quyết các vấn đề thực tế.” “Mình thích khóa học AI của VTC Academy ở chỗ tính thực hành cao, khoảng 70 - 80% thời lượng là thực hành, giảng viên thì giảng rất dễ hiểu và tận tâm, không ngại hướng dẫn từng người khi có thắc mắc.”

Trần Minh Chính
Công ty TeaMobi


Lê Hùng Sơn
Công ty Shopee


Nguyễn Trí Lưu
Công ty Seedcom

Slide “Mình thấy khóa học rất bổ ích, lúc chưa học mình từng nghĩ AI là một cái gì đó rất khủng khiếp. Nhưng sau khi học ở VTC Academy, mình hiểu rõ hơn và không còn sợ AI, đồng thời biết cách vận dụng vào công việc lập trình của bản thân.”
Trần Minh Chính
Công ty TeaMobi
Slide “Sau mỗi buổi học, mình lại được tiếp cận với những bài toán mới có tính thực tiễn cao. Trong công việc, mình cũng áp dụng được khá nhiều thuật toán và tận dụng được nhiều ý tưởng AI vào giải quyết các vấn đề thực tế.”

Lê Hùng Sơn
Công ty Shopee
Slide “Mình thích khóa học AI của VTC Academy ở chỗ tính thực hành cao, khoảng 70 - 80% thời lượng là thực hành, giảng viên thì giảng rất dễ hiểu và tận tâm, không ngại hướng dẫn từng người khi có thắc mắc.”

Nguyễn Trí Lưu
Công ty Seedcom

Doanh nghiệp tham gia khóa học

    Đăng ký tư vấn